CÁCH SỬ DỤNG TEAMVIEW CỰC DỄ

ITbrain được tích hợp vào TeamViewer. Để bắt đầu, bạn cần tải về TeamViewer và cài đặt trên từng thiết bị muốn chạy ITbrain trên đó.

Ngày đăng: 02-05-2015

1,402 lượt xem

1. ITbrain được tích hợp vào TeamViewer. Để bắt đầu, bạn cần tải về TeamViewer và cài đặt trên từng thiết bị muốn chạy ITbrain trên đó.

2. Tạo tài khoản TeamViewer và thêm thiết bị vào danh sách Máy tính & Liên hệ.

3. Nhấp phải chuột vào thiết bị và nhấp nút “Kích hoạt” để bắt đầu ITbrain và bạn được thiết lập toàn bộ!

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm thiết bị hàng loạt từ TeamViewer Management Console. Chỉ việc sử dụng tài khoản TeamViewer để đăng nhập. Xem video này khi kích hoạt hàng loạt. Sưu tầm

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha