MULTITECH TẠI VIỆT NAM

IDT cung cấp các thiết bị hãng MULTITECH tại Việt Nam như: MULTITECH MTCBA-G2U, MULTITECH MTCBA-H5U, MUTITECH - MT9234ZBA-IEC, MUTITECH - LK-ZBA-EURO,...

Ngày đăng: 02-11-2016

1,021 lượt xem

MULTITECH TẠI VIỆT NAM

IDT cung cấp các sản phẩm của MULTITECH tại Việt Nam: MULTITECH MTCBA G2U, MULTIETCH MTCBA H5U, MULTITECH MT9234ZBA-IEC, MULTITECH  LK-ZBA-EURO,...

MULTITECH

MTCBA-H5U

MT9234ZBA-IEC

IDT chuyên cung cấp các sản phẩm MULTITECH tại Việt Nam: MULTITECH MTCBA-H5U, MTC-H5-B03-KIT, MultiModem ZBA MT9234ZBA-IEC, LK-ZBA-EURO.

Cần thêm thông tin về Modem MULTITECH MTCBA-H5U, vui lòng gọi 0906 05 38 27 - 0943 05 38 27

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha